Welkom bij Treehouse

Leuk dat je even de tijd neemt voor onze site...

Wij geloven in de weg van directe ervaring als bedding voor een
waarde 'vol' leven.

We combineren psychologie, oosterse filosofie/mindfulness en methoden uit het systemisch werk.
Gezamenlijk creeëren we een veld waarbinnen iedereen, in contact met wat zich aandient, zichzelf kan (her)ontdekken.

We hebben een droom

een verlangen om een plek te bieden waar mensen met
elkaar kunnen groeien in gewaarzijn.

We zijn allemaal een deel van het geheel vanuit het besef dat alles met elkaar verbonden is.

De laatste jaren komen we veel mensen tegen die vinden dat het anders zou moeten. Dat toegevoegde waarde niet alleen financieel uitgedrukt moet worden en dat er meer is dan werken alleen. De tijd is rijp voor verandering. We zien onze bijdrage in het zoeken van verbinding met anderen en onze overtuiging te volgen dat mensen opzoek zijn naar innerlijke ruimte van waaruit ze hun leven en werk invulling willen geven. Een diep verlangen om bij zichzelf thuis te komen, in contact met wie ze werkelijk zijn en van daaruit in beweging te komen. We willen vanuit Treehouse een plek bieden waar mensen in verbinding met zichzelf en de omgeving hun innerlijke ruimte (her)ontdekken, waarbij hoofd, hart en handen

gezamenlijk ingezet worden om een waardevol leven te leiden. Het is voor ons geen kwestie van grip houden op je leven maar hoe jij je verhoudt tot wat het leven je aanreikt. Het leven stroomt en hoe jij meestroomt bepaald hoe je het leven ervaart. Dit gaat niet over berusting of lijdzaam afwachten, maar over actief je weg vinden in de mogelijkheden die het leven geeft. Bezieling is voor ons de ontdekking dat je als mens compleet bent, er eigenlijk niets ontbreekt, dan kan de energie vrij stromen. Als dat geen toegevoegde waarde is.

“Treehouse is een plek waar iedereen met sociale-, bewustzijns- en zingevingvraagstukken weer in balans kan komen om een (waarde)vol en rijk leven te leiden.

Wat bieden we aan?

Coaching

Coaching zien wij als vorm van begeleiding waarbij we in co-creatie voorbij het gedrag kijken om zo verborgen potentieel vrij te maken om zelfgekozen doelen te behalen.

Workshops

Op een creatieve en lerende manier wordt in de groep gewerkt rondom een bepaald thema, waarbij we je vooral uitnodigen en soms uitdagen de diepte in te gaan.

Trainingen

Tijd om naar je vastzittende patronen te kijken? Onze trainingen zijn gericht op het vergroten van je bewustzijn en te ervaren dat je ruimer bent dan je voor mogelijk hield.